English version

Svarstad

 

I Svarstad kirke, som er bygd i 1657, kan man se Guds navn skrevet med hebraiske konsonanter og vokaltegn, på altertavlen.