English version

Seljord

 

Seljord kirke har en altertavle der tetragrammet tydelig kan ses øverst på altertavlen. Kirken ble bygd i 1180, men restaurert i 1628.

 

 

 

Klikk her for å se hele altertavlen