English version

Porsgrunn - østre kirke

 

(Denne kirken er nå totalskadd på grunn av brann)

I østsiden kirke (fra 1760) i Porsgrunn er ikke Guds navn skrevet slik vi vanligvis finner det. Bak altertavlen er det to store figurer som skal forestille Aron og Moses. Hvis man går helt opp på siden av Moses-figuren så kan man se at han holder en tavle med utdrag av de ti bud.

På denne tavlen kan vi to steder finne Guds navn i formen JeJa (hebraisk: ). Over navnet er det tegnet noe som ser ut til å være symbolet for uendelighet (liggende åttetall).

Skrivemåten JJ kan komme av en forveksling mellom de hebraiske bokstavene J og V. Guds navn ble i hebraisk skriftspråk ofte forkortet til JH, JV eller bare J. I skrifter funnet i Qumran kan man se at de hebraiske bokstavene J og V er lett å forveksle. Kortformen JJ kan derfor komme av en feillesing av kortformen JV. Med tiden ble skrivemåten JJ også skrevet JJJ eller JVJ, eller av og til JJJJ. Det er blitt funnet en papyrus av Bibelen fra det tredje århundre etter vår tidsregning, der Gudsnavnet er skrevet JJ.

(I formen JeJa er JJ kethib, mens e og a er qere hentet fra det arameiske ordet SJeMa som betyr 'navnet'.)

(Klikk på bildene for stort format)

 

 

 

Det kan virke som at den som lagde denne tavlen ikke selv kjente det hebraiske skriftspråk, for enkelte steder er samme bokstav skrevet på forskjellige måter.

F.eks. i nest siste linje kan det se ut som om linjen begynner med bokstavene waw-resh-waw-resh, men der skal det stå zajin-khaf-waw-resh. Den siste bokstaven som er skrevet på den siste linjen, skal egentlig være to bokstaver, jod-khaf.

Følgende står skrevet på tavlen, oversatt til norsk:
Jeg JHWH din Gud... (De første ordene i innledningen til de ti bud)
Du skal ikke ha... (Begynnelsen av det første bud)
Du skal ikke bære navnet JHWH... (Begynnelsen av tredje bud,
        om ikke å bære navnet JHWH på en uverdig måte)
Husk sabbatsdagen... (Begynnelsen av fjerde bud)
Ær din far... (Begynnelsen av femte bud)

(Legg merke til at de har utelatt det andre budet om ikke å lage seg noe gudebilde)