English version

Hvor finner vi Navnet i Bibelen?

Det gamle testamente

Den mest brukte bibeloversettelsen i Norge er nok Det norske bibelselskaps 1978/85-utgave. Finner vi Guds navn i denne oversettelsen? Ja, i fotnoten til 2. Mos. 3:14 står det følgende kommentar til uttrykket "Jeg Er" som står i verset: "Jeg Er: Slik tydes det hebr. gudsnavnet Jahve, som er avledet av et hebr. ord for å være. I overs. gjengis det vanligvis med Herren." (I eldre bibler har Det norske bibelselskap brukt navnet Jehova i fotnote til vers 15)

Navnet forekommer nesten 7000 ganger i de hebraiske skrifter. Det blir skrevet med fire hebraiske konsonanter (fra høyre mot venstre) og blir derfor også kalt 'tetragrammet' (transliterte varianter: JHWH, JHVH, YHWH, YHVH). I Biblia Hebraica og Biblia Hebraica Stuttgartensia er tetragrammet skrevet 6828 ganger.

I likhet med Det norske bibelselskap, så velger mange oversettere å bruke titler som 'Herren' i teksten, i stedet for Guds navn. Men det finnes også flere bibeloversettelser som har valgt å bevare Guds navn, f.eks. American Standard Version som bruker navnet Jehovah alle steder der det står i De hebraiske Skrifter.


Her er en sammenlikning av Salme 83:19 (83:18)

Biblia Hebraica Stuttgartensia

American Standard Version
That they may know that thou alone, whose name is Jehovah, Art the Most High over all the earth.

The New Jerusalem Bible
Let them know that you alone bear the name of Yahweh, Most High over all the earth.

Norsk bibelselskaps bibel
Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.

Det nye testamente

I de greske skrifter finner vi Guds navn kun fire ganger i teksten. I disse fire tilfellene er det hebraiske uttrykket halleluja brukt i den greske teksten (Åpenbaringen 19:1, 3, 4, 6).

Halleluja (hallelu-Jah) betyr "lovpris Jah", og Jah er en kortform (sammentrekning) av Guds navn - på samme måte som det Bibelske navnet Jehonathan også har kortnavnet Jonathan i Bibelen.

I og med at Guds navn stod skrevet både i de hebraiske skrifter og i tidlige greske oversettelser av disse, så kjente skribentene av det nye testamente godt til dette navnet.

Paul Kahle har vært professor i semittisk filologi ved flere tyske universiteter. Han har gjort banebrytende forskning innen bibeltekstens historie. Han skriver i sin bok The Cairo Geniza: "Vi vet nå, at den greske bibeltekst [septuaginta], så vidt som den ble skrevet av jøder for jøder, ikke oversatte Gudsnavnet med kyrios, men at tetragrammet, skrevet med hebraiske eller greske bokstaver, ble bevart i slike MSS [manuskripter]." 

I det nye testamente er det flere sitater fra det gamle testamente der man vil møte på Guds navn. Men i disse versene er Navnet byttet ut med det greske ordet ("kyrios" - Herre) eller ("theos" - Gud). Paul Kahle skriver: "Det var de kristne som erstattet tetragrammet med kyrios, når gudsnavnet skrevet med hebraiske bokstaver ikke lenger ble forstått." Dette ble gjort i det andre eller tredje århundre.

Dette forklarer det at i flere gamle utgaver av det nye testamente, som er oversatt til hebraisk, er Guds navn i tillegg tatt med en rekke ganger der det ikke er et sitat fra det gamle testamente.

Jesus lærte sine etterfølgere å bruke dette navnet, noe Joh. 17:6 viser: "Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord."

På grunn av dette har flere bibeloversettere valgt å ta med Guds navn i det nye testamente, der man kan sannsynliggjøre at det har stått i originalteksten. Et eksempel på dette er Det norske bibelselskaps oversettelse av Bibelen til Madagassisk.