English version

Kragerø

 

I Kragerø kirke ligger det en gammel bibel ved altertavlen. Denne bibelen er trykt i København i 1633, og denne utgaven kalles "Christian IV's bibel". På forsiden av omslaget kan man finne tetragrammet JHWH i en forgylt stråleglans. Bibelen er gjerne dekt med et klede for å beskytte den mot støv.

(Klikk på bildene for stort format)