English version

Bør man bruke Navnet?

I lang tid brukte jødene navnet flittig. F.eks. i beretningen om Rut sies det: "Da kom Boas fra Betlehem. Han sa til skurdfolkene: «JHWH være med dere!» De svarte: «JHWH velsigne deg!»" (Rut 2:4) Den jødiske Talmud sier "Det ble bestemt at et menneske skulle hilse sine venner ved å nevne Navnet." (Berakhot 9:5)

Men etter hvert sluttet jødene å bruke Navnet. Ifølge Easton's Bible Encyclopedia var det på grunn av en feiltolkning av 3. Mos. 24:16, "Og den som spotter Herrens navn, skal dø". Kanskje de gjorde det for å unngå at ikke-jøder skulle få kjennskap til det og misbruke det, eller det kan være at overtro fikk de til å mene at navnet var for hellig til å bli uttalt av ufullkomne mennesker.

Jødene hadde tydeligvis glemt hva Gud hadde sagt til Moses: "Du skal si til israelittene: JHWH, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt." (2. Mos. 3:15)

Mika 4:5 viser at de som tilhører Bibelens Gud vil ta vare på hans navn: "For alle menneskene vandrer i sin guds navn; og vi vil vandre i Jehova vår Guds navn, for alltid." (American Standard Version)

På motsatt side, kjennetegnes de som motarbeider Bibelens Gud med at de nekter å bruke hans navn. Vi ser tydelig kontrasten i Jesu samtale med Satan slik den er beskrevet i Matteus 4:1-11. Satan brukte konsekvent tittelen "Gud", og siterte et skriftsted som ikke inneholdt Guds navn. Jesus svarte hver eneste gang med å sitere et skriftsted som inneholdt Guds navn.

Det er jo slik at vi ønsker å bruke navnet til en person som betyr mye for oss, fordi det er av stor verdi; hvis det derimot er en person som man hater, så vil man føle forakt bare å nevne navnet hans.

Bibelen viser at Satan trolig har satt seg fore å få folk til å glemme Guds navn, ved å få folk til å tilbe alle andre guder. Han ønsket at dette også skulle skje med israelittene, en situasjon som Jeremia 23:27 beskriver: "Med drømmene som de forteller hverandre, tenker de å få mitt folk til å glemme meg, likesom fedrene deres glemte mitt navn og dyrket Ba’al."

Det er ikke noe argument å la være å bruke navnet fordi man ikke føler seg sikker på hvordan man skal uttale det. Folk flest har ikke noe problem med å bruke navnet Jesus, skjønt dette ikke er den korrekte uttalen. Navnet hans ble sannsynligvis uttalt Jeshua', Joshua' eller Jehoshua'.

Konklusjonen må være at det ikke er galt å bruke Guds navn; tvert imot så er det er krav til de som mener de tilber Bibelens Gud. Bibelen sier at det å bruke navnet er nødvendig for bli godkjent av Gud: "Men hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst." (Joel 3:5, noen oversettelser 2:32)