English version

Brandval, Kongsvinger

 

Brandval kirke i Kongsvinger kommune har en altertavle med bokstavene JHWH på hebraisk, skrevet øverst på atlertavlen.