English version

Hva betyr Navnet?

Dette er et viktig spørsmål i bibelsk sammenheng, fordi navnets betydning forteller mye om personen som bærer dette navnet. Å spørre etter Guds navn er det samme som å spørre etter Hans karakter/person.

Det er dette Moses spør om i 2. Mosebok 3:13, da Moses allerede kjente til selve navnet: "Da sa Moses til Gud: «Men når jeg nå kommer til israelittene og sier til dem at deres fedres Gud har sendt meg, og de så spør etter hans navn, hva skal jeg da svare?»"

Det er ikke nødvendig å spekulere i betydningen, da Bibelen selv gir svaret i 2. Mosebok 3:14. Der står det følgende på hebraisk:

Norsk Bibelselskaps Bibel oversetter teksten slik:
"Da sa Gud til Moses: «Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene: 'Jeg Er' har sendt meg til dere.»"

Betydningen ligger i de hebraiske ordene (ehje asjer ehje) som Norsk bibelselskap har valgt å oversette med "jeg er den jeg er". Dette er dessverre ikke en god gjengivelse. Ehje ("jeg er") er skrevet i formen qal (aktiv) futurum, og kommer fra utsagnsordet haja' som oftest har betydningen "er" i forhold til hva man velger å være, eller velger å bli; eller den rolle man har. På samme måte som hvis man får spørsmålet "hva er du?", så er det naturlig å svare med hva man arbeider med, i stedet for å svare "jeg er i live". Ordet ehje brukes for å beskrive noe i framtiden.

Det er verd å merke seg at Norsk bibelselskap (78/85-oversettelsen) har valgt å oversette dette ordet til "jeg vil være" eller "jeg skal være" de fleste andre steder i det gamle testamente. F.eks. det samme ordet er brukt en gang til i det samme kapitlet, i vers 12, der de har oversatt det med "for JEG VIL VÆRE med deg". Klikk her for en fullstendig oversikt (pop-up vindu).

Mange bibeloversettelser har valgt å ta med oversettingen "jeg vil være det jeg vil være" enten i teksten, eller i en fotnote til teksten (se fotnoten i f.eks. New International Version).

Tanken om at Gud er en person som "skal bli" eller "vise seg å være" det som er nødvendig i forhold til sitt folk er også noe som blir framholdt i Talmud, og andre steder i Bibelen.

Selve navnet (JHVH/JHWH/YHVH/YHWH) kommer fra det hebraiske ordet (hawah) som betyr "å bli" eller "får til å bli". Dette beskriver JHWH som en Gud som oppfyller løfter, og som setter seg i den rollen som er nødvendig for at hans hensikter skal bli gjennomført. Faussets Bibelleksikon skriver: "Jehova er løftenes og profetienes Gud."

Det er derfor passende at navnet blir beskrevet som 'herlig og fryktinngytende' i 5. Mos 28:58.