English version

Hva viser arkeologiske funn om uttalen?

I Amun-templet i Soleb (Sudan) er det funnet skulpturer fra Amenhotep III's tid. Disse skulpturene er fra omkring det 14. århundre før vår tidsregning.

På en skulptur er Guds navn skrevet med egyptiske hieroglyfer. Dette er den eldste arkeologiske forekomst av Guds navn som man kjenner til.

Nedenfor er en illustrasjon hentet fra en rekonstruksjon av skulpturen.


Uttalen av hieroglyfene kan tolkes på flere måter. Gerard Gertoux, en vitenskapsman ved Association Biblique de Recherche d'Anciens Manuscrits i Frankrike gir imidlertid følgende vokalisering av hieroglyfene:

Transkripsjon av hieroglyfene:
t3 ¡3-sw-w y-h-w3-w (Shneider's transkripsjon)
ta sha-su-w y-eh-ua-w (konvensjonell vokalisering)

Teksten er lett å tyde - den lyder "ta' sha'suw yehua'w", som oversatt til norsk betyr "landet til nomadene av Yehua". Det var vanlig å gi landområder navn etter guder - f.eks. i 1. Mosebok 47:11 leser vi om "Ramses-landet".

Vi vet lite om vokalene i gamle Egyptiske ord. Men for fremmedord (slik som Yhw3) så brukte egypterne en form for matres lectionis. Dette systemet hadde følgende vokal-bokstaver: 3 = a,  w = u,  ÿ=i. Gertoux viser til Mernepthas steintavle, datert 13. århundre før vår tidsregning, der navnet Israel er transkribert i hieroglyfer Yÿsri3l, som leses "Yisrial". Gertoux trekker derfor den slutning at Yhw3 teknisk kan leses som Yehua'.

Professor Jean Leclant skrev: "Det er tydelig at navnet på navneskjoldet i Soleb som vi drøfter svarer til 'tetragrammet' for Bibelens gud YHWH". Han legger til: "Guds navn inngår her i første rekke som et navn på et sted". I en fotnote forteller han at stedsnavn ofte er avledet av navn på guder.
(Jean Leclant, Le "Tétragramme" à l’époque d’Aménophis III, i "Near Eastern Studies dedicated to H.I.H. Prince Takahito Mikasa on the Occasion of His Seventy-Fifth Birthday," sidene 215-219, 1991, Wiesbaden)

Oppsummering:
Det eldste arkeologiske vitnesbyrd der man kan se Guds navn er fra omkring det 14. århundre før vår tidsregning. Professor Gertoux mener at den egyptiske teksten viser at navnet ble uttalt Yehua.


Amun-templet sett ovenfra:


Pilen viser hvor navneskjoldet med tetragrammet ble funnet


Kart over Amun-templet:


Pilen viser hvor navneskjoldet med tetragrammet ble funnet


Skisse av utgravnings-stedet:Kilder:

Gérard Gertoux: The Name of God ... its story, 2002, Paris. (hovedkilde)
B.D. Redford: Egypt, Israel, Sinai, Archeological and Historical Relationship in the Biblical Period, Ed. A.F. Rainey, s. 151, 1987, Tel Aviv.
Jean Leclant: Le 'Tétragramme' à l’époque d’Aménophis III, i 'Near Eastern Studies dedicated to H.I.H. Prince Takahito Mikasa on the Occasion of His Seventy-Fifth Birthday', sidene 215-219, 1991, Wiesbaden.
Michele Schiff Giorgini: Soleb I, 1813-1963, Firenze.
M. Weippert: The Settlement of the Israelite Tribes in Palestine, 1971, London.
P.J.B.: La naissance de Dieu.  Du Xe au IIIe siècle av. J.C. La révélation de Yahvé, i 'Sciences et Avenir', 01/1999, N° 623.
Shmuel Ahituv: Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents, 1984, Leiden.